Общи условия

Еко селище Дебели даб е място за настаняване от семеен тип, което по дефиниция означава „сграда с подходящо архитектурно оформление с капацитет от 12 стаи за настаняване на туристи, в която се извършва хотелиерска дейност, с ограничен брой на хотелските услуги. Организацията на работата е предимно на семеен принцип и има поне едно заведение за хранене или развлечение“.

В настоящият документ са описани общите условия на Еко селище „Дебели даб“

Преди да направите Вашата резервация е хубаво да имате предвид следното:

І. Резервации:

 1. Резервация в Еко селище Дебели даб може да направите по един от следните начини:

– пишете ни на e-mail: info@debelidab.eu 

– обадете на телефон за директна резервация +359 882 33 84 62

– чрез попълване на формата за резервации

 1. След като направите заявка от нашият сайт, ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес.
 2. За да се счита вашата резервация валидна и потвърдена, изискваме депозит, в размер на 50 % от резервацията (освен ако между страните, не е уговорена друга сума за плащане като депозит). Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 5 (пет) работни дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, сe заплаща при настаняване в комплекса.
 3. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит, се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулиране.
 1. Когато изискваме предварителен депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след е получено посоченото плащане в конкретната заявка по банков път и получите потвърждение за нея.
 2. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, еко селището запазва правото си да анулира направена резервация.

ІІ. Възможности за плащане

7.1. В брой на място в хотела

7.2. С дебитна или кредитна карта на място в хотела

7.3.С банков превод следната банкова сметка:

Банкова сметка:

Зелени Дъб ООД

Банкова сметка в Уникредит булбанк:
IBAN:BG70 UNCR 7000 1523 4751 84
SWIFT/ BIC: UNCRBGSF

ІІІ. Условия за анулиране на резервации

 1. За да откажете/анулирате резервация е необходимо да ни информирате, като изпратите e-mail на info@debelidab.eu, и упоменете Вашите имена и датата на резервацията Ви не по-късно от 14 дена преди датата на настаняване ил в този случай ние ще възстановим направения от вас депозит.

2. Дължими неустойки при анулиране на вече потвърдена резервация:

2.1. При анулиране на потвърдена резервация до 7 (седем) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са посочени сроковете за резервации и анулации.

2.2. При анулиране на резервацията от 4 (четири) до 7 (седем) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума, платена като депозит.

2.3. При анулиране на резервацията в срок, по-кратък от 3 (три) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

 1. Еко селище „Дебели даб“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи:

3.1. Предлагаме на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени или с отстъпка.

3.2. Възстановяваме платения от клиента депозит в 15 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това, като не дължим неустойка на същия.

4. За промяна на резервация (брой стаи, намаляване на престоя, удължаване на престоя, брой хора) е необходимо да направите писмено запитване на адрес info@debelidab.eu или на телефон 0882338462 и да получите потвърждение от нас, ако е възможно промяната да бъде направена.


ІV. Условия за настаняване

 1. Стаите са на разположение за настаняване на гостите от 13.00 до 19:00 часа в деня на настаняването, освен ако не е уговорено друго при резервацията.

!!!. Настаняването в Еко селището се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

2. Очакваме от нашите гости да освободят стаите не по-късно от 12.00 часа в деня на заминаването им, без допълнително напомняне от наша стана.

3. В съответствие с действащата нормативна уредба в страната, в комплекса е забранено внасянето на храни и напитки на територията на комплекса, ако не е изрично уговорено друго.

4. От хигиенни и практични съображения молим нашите гости да не носят храни и напитки в стаите си. При специфични потребности е разрешен сервиз по стаите от ресторанта.

5. В стаите, общите помещения на еко селището и ресторанта НЕ се пуши! Поради загриженост за здравето и безопасността на нашите големи и малки гости пушенето в стаите и ресторанта не е позволено.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на селището.

6. Гостите и посетителите на еко селището са длъжни да пазят собствеността и общите части на хотела. В случай на вреди се дължи обезщетение.

7. При ползването на услугите на еко селището гостите и посетителите не следва да нарушават спокойствието на останалите гости.

8. Работното време на кухнята е:

от 9:00 до 22:00 часа,

Работното време на бара е:

от 8:00 до 24:00 за гости.

 Ако клиентите, посетителите желаят да ползва услугите на бара до 4 часа след приключилото работно време, се заплаща допълнително такса „извънредно работно време“ – 150 лв.

Внасянето на алкохол и хранителни изделия на територията на Еко селище Дебели даб е забранено. Ако желаете да си внесете твърд алкохол е необходимо да заплатите такса бушон – 20 лв./човек/вечер за цялата група.

9. Екипа на Дебели даб си запазва правото да настанява и други хора в селището, както и да организира мероприятия, които не пречат на останалите гости, освен ако комплекса не е изцяло резервиран.

10. Екипът на Дебели даб напомня на своите гости, че са в планината и трябва да се грижат за топлото си облекло и предварително да помислят за специфичните си лични потребности.

11. Ние не носим отговорност за независещи от нас обстоятелства – сняг или липсата му, силен вятър, проливни дъждове и поледици, комари, спиране на ток или вода, липса на интернет връзка.

12. За деца до 6 годишна възраст, които са настанени в стаите без допълнително настаняване, не заплащат. Деца от 7 до 12 се таксуват 25 лв с включена закуска.

13. В селището не е позволено настаняването на малки деца в отделна стая от родителите им, без това изрично да е съгласувано.

Целият екип на Дебели даб полага необходимите грижи за децата, които са в комплекса, но молим родителите им в никакъв случай да не ги оставят без надзор.

14. Домашни любимци се допускат само в определени стаи , като се заплаща такса от 10 лв. на вечер, за последващо основно почистване на стаята. Техните собственици са задължени да се грижат за тях , така че те да не смущават почивката на останалите гости по никакъв начин.

15. Екипът на Дебели даб също така моли своите гости да изключват осветлението, когато не са в стаята; да спират водата, когато не им трябва и да не отварят прозорци за продължително време , когато парното е пуснато. Ако в стаята е много горещо, можете да регулирате температурата от радиаторите.

V. Цени

 1. Цените на нощувките в селището се определят съгласно актуален ценоразпис и зависят от сезона, в който е настаняването. Всички цени, могат да бъдат видяни в меню „Настаняване“ в сайта, като си запазваме правото да променяме едностранно тези цени.
 2. Дебели даб има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от еко селищетп.
 3. Еко селище Дебели даб поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.
 4. Еко селище Дебели даб не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, зелената зона както и за щети, причинени от трети лица.
 5. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол.
 6. Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения с Еко селище Дебели даб и приема настоящите общи условия.
 7. Клиентите, ползващи услугите на еко селище Дебели даб следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на комплекса. Екипът ни не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор.
 8. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.
 9. Всички цени, обявени в сайта както и в e-mail съобщенията на еко селището изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък.
 10. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.
 11. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си. Всички разходи за причинени материални щети към еко селището се дължат от клиента.
 12. Еко селище Дебели даб си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време, като Ви уверяваме че се стараем да предоставяме винаги вярна и точна информация, но това не винаги може да бъде гарантирано.
 13. По всички спорове и правни въпроси, които не са уредени в настоящите Условия за резервация и Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта debelidab.eu са в сила законовите задължителни разпоредби в Република България.
 14. Настоящите Общи условия са приети и следва да бъдат публикувани на интернет страницата на еко селището, а при поискване следва да бъдат предоставяни на гостите и посетителите.